Hoppa till huvudinnehåll
Menu

Vad är en User Story?

User Story är förenklar ett "krav" i ett Agilt projekt. I Agila projekt låser vi inte kravlistan innan projektet eftersom vi vet att vi kommer lära oss nya saker under projektet som gör att vi behöver förändra våra krav längs projektet. Av den anledningen så behöver vi ställa krav på ett sätt som gör det möjligt för oss att under projektet kunna förstå varför kravet finns.

Vi behöver motivera för att inblandade varför ett krav är viktigt, det räcker inte med att "chefen" eller någon annan anser att något skall göras. En User Story innehåller därför följande komponenter:

Användare(user) eller aktör, dvs den som berörs av vårt krav.

Önskan (själva kravet), dvs vad vi vill att användaren skall kunna göra eller få stöd med.  

Mål(Goal), Önskan(Desire), dvs det förväntade utfallet när vi infört detta krav. 

Det finns flera exempel på hur User Stories kan skrivas nedan följer ett par exempel på engelska:

User story examples

"As a <role>, I want <goal/desire> so that <benefit>"

"As a <role>, I can <action with system> so that <external benefit>"

"As <who> <when> <where>, I <what> because <why>."