Hoppa till huvudinnehåll
Menu

10 steg till att bli en bra webbeställare

Vad är det som utmärker en bra webbbeställare och vilken kontroll ska du ha innan och under ett projekt som beställare?

Andelen webbprojekt som lyckas hålla budget och/eller tidsplan har historiskt sett varit alldeles för låg. Och situationen tycks inte bli bättre när man lyssnar på vad som sägs på varenda utvecklarkonferens och projektledarevent. Därför har jag skrivit ihop mina bästa 10 tips till dem som vill lyckas som beställare av komplexa webbprojekt.

1 Sätt upp tydliga mål

Målet är det du säljer och du måste vara ihärdig på att sälja in detta mål på alla nivåer för att lyckas. Det måste säljas in internt hos beslutsfattare och alla andra intressenter för att projektet ska få köras. Sen måste du sälja in det till leverantörens utvecklingsteam, så de verkligen förstår syftet med projektet.

Ett exempel på ett dåligt mål är tex: "Att lansera ett intranät". Problemet med detta mål är att det inte säger så mycket om varför eller vad syftet är och det kan betyda väldigt mycket beroende på vem du frågar. Ett bättre mål är att “Öka möjligheterna för de anställda att samverka inom organisationen”. Sedan kan det målet behöva brytas ner i ett antal delmål, som vart och ett kan utgöra ett eget projekt.

Vi på Wunderkraut hjälper alltid våra kunder att skapa och bryta ner mål så de blir lätta att hantera och förstå. Konkret använder vi ett koncept som kallas Effektstyrning, som är en metod som syftar till att visualisera målen i ett projekt.

Fundera över vilka mätbara resultat du vill åstadkomma. Är syftet med sajten att skapa leads eller sälja prenumerationer? Eller är det att hjälpa så många som möjligt att hitta svar på sina frågor? Eller att få dina användare att samverka? Om du inte kan mäta resultaten kan du inte veta om projektet blev lyckat. Och vad du skall mäta är något som beror på vad du skall uppnå. Det är också viktigt att förstå att för många mätpunkter kan skapa suboptimering, att påverka ett värde kan betyda att ett annat blir lägre.

2 Arbeta Agilt

Att du ska arbeta Agilt är för oss en självklarhet. Det är inte en garanti för ett lyckat projekt, men om du lär dig det kommer din leverantör att prestera bättre.

Du vet inte vad du vill ha – bara vad du vill uppnå. Lösningen måste diskuteras med din leverantör. Du måste kunna lita på deras kompetens och vilja att du ska lyckas. Saknas det förtroendet har du valt fel leverantör. 

Agila projekt innebär att du kommer att vara tvungen att ta en massa snabba beslut löpande. Du kan inte heller veta exakt vad det kommer att kosta eller ens vad du i slutändan exakt kommer att få. Det är skrämmande, men du kan vara trygg med att produkten du får är mångfalt bättre än om du väljer att arbeta på annat vis.

Men det råder många missuppfattningar om Agila projekt.

-”Det är billigare!” 
Nej tyvärr, så är det inte, men det innebär att du kommer få mer för pengarna och du kommer närmare ditt mål med samma resurser. 

-”Det är slappt och man behöver inte planera så mycket!”
Tvärtom, du behöver planera mer, men skillnaden är att fokus ligger på här och nu! Du planerar inte för vad du gör i detalj om 3 månader.

Agile är den enda processen som tar hänsyn till individer och människor. Tänk på att ett lyckat projekt skall alla vilja göra om, därför måste individerna i projektet prioriteras. Att be människor om att arbeta övertid, hårdare etc är bara reaktioner på dålig struktur och ledning. Givetvis kan man behöva “hugga i” lite extra ibland, men det får inte bli ett sätt att leda / driva projekt.

3 Se till att ha mandat

Har du mandat för att ta beslut för din organisations räkning eller åtminstone en tydlig process för hur snabba beslut skall tas?

Snabba beslut är ett måste för ett effektivt projekt och om du inte har mandat riskerar många beslut att rivas upp eller ta lång tid. Och detta kostar pengar, vilket kommer att belasta din organisation.

Ett bra sätt att involvera fler personer i ett projekt än de som är med på daglig basis är att etablera en styrgrupp. Styrgruppen skall bestå av de personer som behövs för att kunna ta beslut. Vår erfarenhet är att de bör träffas varannan vecka, men att en halvtimma per gång räcker.

4 Se till att ha rätt budget

Din budget skall vara långsiktig och du skall ta höjd för att både egna misstag och att utvecklingsteamet kommer göra misstag längs vägen. Fördelen med en Agil projektmetodik är att ni kommer upptäcka och rätta till misstagen snabbare än annars.

Räkna inte med att allt är klart när projektet skall lanseras. Det kommer finnas buggar som måste tas om hand och du bör vara beredd på allt på din önskelista inte kommer vara klart vid lansering. Å andra sidan kommer du sannolikt ha fått in saker som du inte visste var viktigt innan projektet drog i gång. Därför är det viktigt att du planerar för detta och kanske framförallt att du är mentalt inställd på att det kommer bli så. Detta är helt normalt och ingen skillnad mellan olika projekt (även omfattningen varierar så klart).

Hitta en leverantör du gillar. Se på det som en anställning, du ska hitta personer som du vill jobba med och som du tror att du kommer att trivas tillsammans med. I slutändan är det ofta personkemin som är grundförutsättningen för hur ett samarbete funkar. Personer du gillar kommer du att anstränga dig lite extra inför, det är helt naturligt. Och de kommer anstränga sig lite extra för dig.

Det verkliga jobbet startar när kontraktet är påskrivet. Att gå igenom en upphandling är nervöst och kan vara ett avslut på en lång process, men det är efter detta som det riktiga arbetet startar!  Det är nu du och utvecklingsteamet ska leverera.

Du är en del av teamet och din delaktighet är avgörande. Du måste avsätta mycket tid och svara engagerad genom hela projektet. Du har en viktig roll i projektet som testare. Ju mer du testar och ju tidigare du testar desto mer värde får du ut av projektet. Din feedback är viktig och du kan dels hjälpa till med att hitta buggar, men du kan förmodligen bäst av alla på att se värdet som kommer ut.

Spendera tid med teamet och se till att leverantören spenderar tid i er organisation. Att lära känna människor och att spendera tid i verksamheten är mycket nyttigt, du kan uppmuntra det och se till att rätt människor möts.

6 Ha kontinuerligt målfokus

Din roll är att hela tiden behålla ett helikoterperspektiv genom projektet och lyfta fram målen med varför saker görs. Som kund är det viktigt att kunna se till målen och ibland släppa fokus på detaljerna. Kom ihåg att  detaljfokus driver kostnad.

Planera i det korta perspektivet och ta beslut sent. Planerar du detaljerat för lång tid framåt riskerar du att det du planerar aldrig kommer att användas.

Ta bort så mycket funktioner du kan och gör det enkelt!

7 Var prestigelös

Det är leverantören som är experten. Din leverantör har byggt många webbplatser tidigare (det är deras jobb). Lita på deras kompetens och fråga hur de skulle ha byggt lösningen om det var deras egen sajt. Visa att du uppskattar transparens och uppmuntra utvecklarna att säga ifrån när de tycker något inte blir bra. Du kommer få ett gladare utvecklingsteam och en bättre produkt.

Jämför dig inte med Google & FB. Det är lätt att titta på branschledande tjänster som är enkla att använda och som kan upplevas som branschstandard. Du måste dock vara medveten om vilka resurser som lagts ner på dessa tjänster. Återigen fokusera på målen och släpp detaljerna, utnyttja styrkorna i ramverket. Ditt jobb är troligen inte att innovera nya tekniska lösningar utan att uppfylla projektets mål. När nya saker skall skapas bör du ha försäkrat dig om att detta verkligen är rätt sak att göra.

8 Var pragmatisk

Se till att vara öppen för förändringar och var beredd att "kill your darlings". Arbeta gärna med mockups, testversioner och liknande för att tidigt upptäcka vad som fungerar. Släpp gärna in riktiga användare under kontrollerade former tidigt för att lära dig vad som faktiskt fungerar i praktiken.

Uppmuntra gärna projektmedlemmarna att tänka fritt. Se det som att du har en bred samling resursstarka människor vars kompetens du vill få ut maximalt av.

9 Var gärna genuint intresserad

Om du visar ett genuint intresse för projektet kommer både du och ditt team göra ett bättre jobb. Ett tips är att lära dig mer om den den agila projektmetodiken och rollen som “product owner”. Det finns mycket att läsa på nätet och mängder av utbildningar att gå. 

Och om du väljer att arbeta med Drupal finns dessutom en både lokal och global community av passionerade människor som drivs av att dela med sig av sin kunskap och få lära sig mer av dig.

10 Ha kul

Din energi är enormt viktig! Du har yttersta ansvaret och det finns inget som drar ner prestationer så mycket som dåligt humör, speciellt från ledare. Detta gäller så klart hela projektteamet, men återigen kan du sätta tonen och det kommer att påverka projektets resultat.

Vi hjälper dig nå resultat. Kontakta oss Ring direkt på 08-20 90 04.

I'm Alive - Mobil teknik på liv och död

Wunderkraut hjälper till med visualisering och interaktivitet i ett projekt om båtflyktingarnas farliga färd över Medelhavet.
MDN

Kraftsamling behövs för digitaliseringen av offentlig sektor

Vi har varit på Offentliga Rummet 2016 i Malmö och tagit tempen på hur det går med digitaliseringen i den offentliga sektorn.
MDN

Studieförbundet Bilda väljer Drupal 8

Wunderkraut har fått i uppdrag att hjälpa Bilda med övergripande koncept, design och kontinuerlig utveckling av deras nya we…
MDN

Ett webbprojekt är lyckat när användarna är nöjda

Vi har intervjuat webbansvariga som nyligen lanserat en större webbplats och frågat om allt från förarbetet, förstudien och upphandlingen till genomförandet och utvärdering av projekten. Här följer en viktig lärdom vi gjort.