Hoppa till huvudinnehåll
Menu

Att skriva för sökmotorer och användare

Denna lathund ger dig en förståelse för innehållsoptimering av sidor på en hemsida ur ett SEO- och användarperspektiv. Lathunden går igenom viktiga element som krävs för att skapa synlighet i sökmotorer, samt en bättre och tydligare användarupplevelse, vilket i det stora hela går hand i hand.

Rubriker som driver läsaren framåt 

Rubriker är en viktig del för att både sökmotorer och användare ska få en snabb förståelse om vad innehållet handlar om. Varje sida bör använda sig av en huvudrubrik och vid längre texter bör mellanrubriker användas för att göra texten mer lättläst. Sidans fokusområden bör nämnas i rubrikerna och det är viktigt att rubrikerna är beskrivande och fångar besökarens intresse. Att ha som tumregel: huvudrubriken måste kunna stå för sig själv och locka till läsning. Den ska direkt berätta för besökaren vad sidan handlar om.

Textinnehåll för folk och Google

Välskrivet textinnehåll är idag en av de viktigaste faktorerna för att synas i sökmotorernas träfflistor. Den är även viktig för att besökaren ska få en förståelse för vad ni gör och slutligen känna förtroende för ert varumärke. Det ni ska tänka på är att alla sidor har en anpassad text som innehåller relevant och tydlig information för besökaren. Kom ihåg att skriva unikt för varje sida, besvara besökarens frågor och anpassa er efter de sökord er målgrupp använder i Google för att hitta sidan i fråga.

Tänk på att: En sida som har bristfälligt textinnehåll har i regel sämre förutsättningar till synlighet i sökmotorerna på relevanta söktermer.

Tips: Sökorden som er målgrupp använder kan ni analysera med verktygen Google Search Console samt Google Keyword Planner.

Textformattering

För en bättre läsupplevelse finns ett par saker att hålla i tankarna. Punktlistor, fetstil, kursivering och liknande hjälper användaren att snabbare förstå innehållet och att förstärka upplevelsen.

IIS (Internetstiftelsen i Sverige) har en utmärkt guide som går in på djupen i hur du kan tänka när du skriver texter på webben. Till IIS Guiden Hur man skriver för webben

Uppmana till handling med Calls to Action

Call to Action (CTA) används för att uppmana besökare att agera. Call to actions bör skilja sig från andra grafiska element på hemsidan och vara placerade på relevanta platser. Genom att aktivt leda besökarna vidare mot ett mål kommer fler mål att uppfyllas på webbplatsen.

Vi rekommenderar er att övergripande på webbplatsens sidor följa upp innehållet med relevanta Calls to Action, som exempelvis nedladdning av relevanta dokument, länkar till registrering och kontaktformulär.

Titel och beskrivning avgör

Titlar och beskrivningar är det som i huvudsak styr hur sidorna på din hemsida presenteras i Googles träfflista. Dessa element modifieras i källkoden. Varje sida på webbplatsen bör anpassas med unika titlar och metabeskrivningar för att höja relevansen på viktiga sökbegrepp samt för att göra träffarna mer attraktiva för användare att klicka på.

Exempel på sökträff som inte är optimerad:

Drupal | Wunderkraut
https://wunderkraut.se/drupal
Drupal skapades 2001 av Dries Buytaert i Antwerpen och bla bla bla...

Exempel på en optimerad sökträff:

Vad är Drupal? | Wunderkraut
https://wunderkraut.se/drupal
Vill du veta mer om Drupal CMS? Vi skriver löpande nyheter och blogginlägg om Drupal på svenska och har 30 experter på plattformen. Läs mer om Drupal här.

Riktlinjer för att skriva en titel (blå text) samt description (texten under) är:

Titel: 55 tecken

Beskrivning: 155 tecken.

I en sidas kod är title den information som ligger mellan <title></title> -taggarna och description den information som ligger efter content i <meta name=”description” content=”....”>

Håll er till ovan begränsningar vid framtagning av titlar/beskrivningar för att all text ska få plats och synas i sökresultaten på Google. För att räkna tecken finns bra verktyg online, exempelvis http://www.charactercountonline.com/

Mål och syfte med alla sidor

Sammanfattningsvis är den viktigaste SEO-faktorn vid arbete med webbplatsens innehåll att ha ett mål och syfte med alla sidor. Varje sida ska med andra ord ha en egen röd tråd som den följer. Undvik att blanda ihop flera olika ämnen på en och samma sida. Dela istället upp olika områden på unika sidor. Har ni rekommendationerna ovan i bakhuvudet när ni arbetar med innehåll gör ni det i slutändan tydligare för både sökmotorer och användare att hitta på hemsidan. Detta leder till bättre förutsättningar för ökad synlighet i Googles träfflistor och en mer användarvänlig hemsida.

Checklista SEO-anpassad text

  • Använd beskrivande och tilltalande huvud- och underrubriker som lockar till läsning och som innehåller sökbegrepp som målgruppen använder
  • Tänk på att använda relevanta sökbegrepp i innehållsarbetet
  • Fortsätt använda relevanta Calls to Action som tar användare vidare på hemsidan
  • Implementera löpande bilder i samband med att nytt innehåll publiceras på hemsidan
  • Skriv relevanta titlar och beskrivningar för att göra Googleträffen mer tilltalande och attraktiv att klicka på

Vi hjälper dig nå resultat. Kontakta oss Ring direkt på 08-20 90 04.

Video från frukostseminarium om SEO

Sökmotoroptimering (SEO) har kommit långt i sin utveckling sedan det var ett specialområde höljt i dunkel och manipulation a…
MDN

Frukostseminarium: Att lyckas med betald och organisk söktrafik!

Google består av både organiska och betalda sökresultat. När den organiska söktrafiken inte riktigt räcker till kan Google A…
MDN

Frukostseminarium 28/10: Lyckas med SEO i ert webbprojekt!

Vi höll ett frukostseminarium kring SEO där vi delade med oss av mängder av tips för hur ni ska öka er synlighet i sökmotorerna. Det går bra att beställa presentationen i efterhand här.

5 skäl till varför tillgänglighet är viktigt

Varför är tillgänglighet viktigt när man bygger webbplatser? Kan det verkligen vara lönsamt? Jag har skrivit 5 skäl till var…
MDN

Vi vill att vår sökfunktion ska fungera som Google

Vi får ofta höra av kunder att man vill att den interna sökfunktionen ska vara lika bra som Googles sökmotor. Det är faktisk…
MDN