Hoppa till huvudinnehåll
Menu

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies

Jag förstår

Conscious Capitalism - framtidens företagande

Vi har varit på Conscious Capitalism, den årliga konferensen för en spännande rörelse på framväxt i USA.

På Wunderkraut har vi sedan starten 2009 tänkt att våra värderingar och företagskultur är det som i slutändan kommer göra att duktiga människor vill jobba med oss – såväl kunder som anställda. Vi tänker att duktiga individer som tror och brinner för det vi gör är en förutsättning för lönsamhet och för att vi ska kunna fortsätta göra det vi älskar.

När vi fick höra talas om en ny rörelse/organisation i USA kallad Conscious Capitalism blev vi nyfikna och bestämde oss för att åka på den årliga konferensen i Chicago. Det visade sig vara en perfekt match för hur vi tänker, för hur vi vill driva Wunderkraut och för vårt engagemang i Drupals community.

Vad är Conscious Capitalism?

Conscious Capitalism är både en organisation och ett sätt att driva företag som är på snabb framväxt i USA.  Conscious Capitalism kan slarvigt översättas till Medveten Kapitalism, men kanske på svenska snarare skulle kunna kallas Medvetet Företagande. 

Den första översättningen är relevant när man pratar om rörelsens ideologi som bygger på att kapitalismen är det samhällsskick som visat sig överlägsen alla andra när det gäller att skapa utveckling och välstånd, men att modern kapitalism inte alls bygger på att vissa skall nå framgång på andras bekostnad. Medveten kapitalism bygger bland annat på att alla parter skall vinna på en affär eller ett samarbete.

Conscious Capitalism samlar företag som vill driva sin verksamhet på ett medvetet sätt, med ett syfte som är högre än att bara skapa vinst för ägarna. Vinst i sig är inget negativt, tvärtom är det en förutsättning för att företag skall kunna investera och attrahera kapital. Men det är inte bolagets enda mål. I centrum står företagets syfte, varför företaget finns och vad man vill uppnå.

Högre syfte

Ett högre syfte (purpose) behöver inte innebära att man skall rädda världen. Att skapa arbetstillfällen i ett samhälle eller att erbjuda människor mer hälsosam mat räcker väl. Det viktiga är att det är ärligt, då kommer syftet att engagera och inspirera inte bara medarbetare utan även kunder, samarbetspartners och andra  som företaget kommer i kontakt med. 

Involvera intressenter

Ett företag fungerar inte utan en omgivning. Och i motsats till vad många fortfarande tror måste inte det faktum att det finns en vinnare innebära att det finns en förlorare. Det är tvärtom så att en förutsättning för långa relationer är att båda parter tjänar på den. Det gäller kunder, leverantörer och inte minst anställda. I ett väl fungerande ekosytem måste alla delar fungera.

Medvetet ledarskap

Alla företag behöver ledare. Ledare som visar vägen och inspirerar andra att följa den. Medvetna har människan i centrum ledare (Conscious Leadership) och inte sällan har de anammat principen att ledarens roll i första hand är att serva de han eller hon leder (Serving leadership). Medvetna ledare lever bolagets syfte och har förmågan att se hur man kan skapa värde för alla intressenter.

Medveten kultur

Kulturen är viktig i alla företag. I Medvetna företag är den såklart tätt knuten till syftet med att bolaget finns. Om man lyckas skapa en kultur som smittar av sig på alla intressenter knyter man starka band till syftet och människorna som arbetar för det.

Räcker det inte med att ha en bra produkt och betala bra löner?

Dagens unga konsumenter och de som kommit ut på arbetsmarknaden de senaste tio–femton åren kräver mycket mer är att bara få en vara till rätt pris och rätt kvalitet. Det räcker inte för en arbetsgivare att enbart erbjuda bra arbetsvillkor och en bra lön. Undersökningar visar att dagens unga ofta kräver ett sammanhang som känns meningsfullt, att de känner att de bidrar till en positiv förändring i samhället i någon form. De vill inte arbeta för eller köpa produkter och tjänster av företag som inte medverkar till denna förändring.

Är det inte samma sak som CSR?

Att mer eller mindre pliktskyldigt ge bort pengar eller tid till välgörenhet räcker inte! Visst kan man komma långt med att vara en bra samhällsmedborgare och ha höga principer för sitt företagande, men det räcker inte hela vägen. För ett medvetet företag är själva syftet med bolaget att göra gott, eller att bidra till att skapa något positivt. Och om engagemanget inte är äkta kommer anställda eller kunder en vacker dag att se igenom det. 

Lönsamhet och snabbare tillväxt

Studier har visat att ett företag med ett högre syfte som drivs av de principer som definierar ett medvetet företag växer snabbare och är mer lönsamt än traditionella företag. Företag som sätter medarbetaren i centrum har lägre lönekostnader,  lägre personalomsättning och framför allt mer engagerade medarbetare.  Eftersom kunder och medarbetare är mer lojala kommer företagen också att bli mer motståndskraftigare mot tillfälliga kriser.

Vill du höra mer om Conscious Capitalism är du varmt välkommen att höra av dig till mig. Eller läs mer på consciouscapitalism.org

Vi hjälper dig nå resultat. Kontakta oss Ring direkt på 08-20 90 04.

Video från frukostseminarium om SEO

Sökmotoroptimering (SEO) har kommit långt i sin utveckling sedan det var ett specialområde höljt i dunkel och manipulation a…
MDN

Highlights from Drupal Dev Days Seville 2017

These are some hightlights from the sessions and workshops that were held at Drupal Dev Days in Seville 2017. The venue in S…
MDN

A/B-testning på SXSW

Att sätta användaren och användarens beteende i fokus var ett ämne som genomsyrade många föreläsningar och workhops på årets…
MDN

En teoretisk synvinkel på interaktion

I oktober hade jag äran att hålla föredrag om co-creation-metoder i designprocesser under en workshop på konferensen NordiCH…
MDN