Hoppa till huvudinnehåll
Menu

Digitalists kravlista för ett Intranätprojekt

Vi på Digitalist har tagit fram en funktionslista för Intranät som vi gärna delar med oss av! Intranät idag skiljer sig rejält från hur det såg ut för några år sedan. Idag ifrågasätter ingen att det är användarna som äger Intranätet, dvs det är inte top-down information som gäller utan vi hör begrepp som "Sociala Intranät" och "Smarta Intranät" nämnas allt mer. Vad innebär det för dig som beställare?

Du skall hitta det du söker inte bara söka

Ett modernt intranät erbjuder en sökfunktion som presenterar resultat som användaren själv kan filtrera genom såkallade facetter. Drupal kan göra detta direkt i CMS´s plattformen med hjälp av sitt Search API utan att integrera en extern sökmotor. En extern sökmotor kan ändå vara relevant om du tex vill indexera innehåll från andra källor än endast själva intranätet.
Du skall skapa en responsive design inte mobilwebb

Det mobila surfandet ökar och idag står mobilanvändningen för en viktig del av surfandet. Informationen skall vara tillgänglig oavsett om du sitter vid din dator eller om du använder en telefon, en surfplatta eller kanske en TV. Antalet enheter som idag erbjuder en webbläsare blir fler och fler och att inte ta hänsyn till det är att begränsa sig även på ett intranät. Lösningen på detta heter responsiv webb! Det har varit mycket trender kring mobilappar, mobilwebbar etc, men det finns bara en långsiktig lösning på räckvidden och det är responsivt. Att designa responsivt innebär att man inte designar för en iphone eller en ipad utan man designar för alla enheter direkt!

Du vill ha en strukturerad informationsmodell och inte bara webbsidor med stöd för taggar

Det är extremt vanligt att man pratar om sidor när man pratar webb idag och det är förståligt eftersom det är så en användare upplever webben. Det är helt enkelt lätt att relatera till innehåll på detta sätt och det är också så som många innehållssystem är uppbyggda idag. Man skapar en sida och den hamnar i ett “träd” som du även gärna representerar i ett menyträd.

Tyvärr skapar denn typ av struktur inte en speciellt lyckat informationsstruktur för mer avancerade behov som en webbplats oftast ställs inför långt efter en första lansering. Det är tom så illa att många webbplatser inte går att migrera på ett strukturerat sätt på grund av att innehållet är en enda röra av användargenererat innehåll. Vi anser att Drupal är bäst i klassen på detta, man bygger helt enkelt upp en informationsmodell som är helt separerad från presentationen. Det gör att du lätt kan jobba med ditt innehåll på många sätt. Du kan tex enkelt göra det tillgängligt för en webbtjänst, mobilapp eller annat inte bara använda det som innehåll på en webbsida.

I Drupal är taggar bara ett sätt att jobba med innehåll och vi kallar dem för Vokabulär, dessa kan konfiguraras upp på många sätt och tex innehålla egna fält som gör att du kan skapa väldigt avancerade modeller för din inormation.

Du ska välja ett system som stödjer öppna standards utan begränsning

I Open Source världen är detta givet, men för andra verkar inlåsning i alla möjliga former vara en del av strategin. Apple, Microsoft, IMB och andra har ju genom historien fått ta mycket kritik för just sin ovilja ett öppna upp för andra. Detta gäller fortfarande för många CMS tillverkare idag, att bara exportera ut data till en kommaseparerad fil kan vara svårt och kan tex kräva en extra licens för att just denna funktion ska fungera. Det kan bli både dyrt och komplext i framtiden, men framförallt innebär det en osäkerhet. Det finns även risker med långsiktig lagring om du inte följer öppna standards.
Du ska överväga rörligt innehåll

Rörligt innehåll skapar bättre genomslag och vi är idag vana att konsumera rörligt material på webben. Som företag kan du enkelt utbilda din personal och du kan även skapa engagemang genom video. Du bör också tänka på att även videon skall funka mobilt.

Du ska jobba Agilt eftersom nyttan uppstår vid användning

Det finns inga webbprojekt som lyckats skapa värde till en låg budget som inte präglats av pragmatiska, snabba beslut baserat på Agil metodik. Den största fällan du kan gå i är att ta fram ett koncept och en design som sedan "bara" skall utvecklas! Det kommer inte att fungera så bra tyvärr eftersom design måste vara del av den iterativa processen. Design är nämligen inte funktion och funktion är inte heller värde om den inte används!

Vi hjälper dig nå resultat. Kontakta oss Ring direkt på 08-20 90 04.