Hoppa till huvudinnehåll
Menu

Ett webbprojekt är lyckat när användarna är nöjda

Vi har intervjuat webbansvariga som nyligen lanserat en större webbplats och frågat om allt från förarbetet, förstudien och upphandlingen till genomförandet och utvärdering av projekten. Här följer en viktig lärdom vi gjort.

Nöjda användare går före budget och deadlines

Den kanske mest slående lärdomen vi gjort från våra intervjuer är att alla använt kundnöjdhet som främsta kriterium för om projektet varit lyckat. Nu ska sägas att ingen ansåg att deras projekt var ett totalt misslyckande. Det är rimligt att tro att om budgeten kraftigt överskridits eller projektet rejält försenats samtidigt som användarna var missnöjda skulle bilden se annorlunda ut. Men flera av respondenterna hade projekt vars budget överskreds en aning eller en lansering som sköts fram i tiden, men när de fick bra resultat i kundnöjdhetsundersökningarna så beskrevs ändå projekten som lyckade.

Det visar att kundnöjdheten är överordnad tid och budget i slutändan. Och kanske är det så att om kunderna inte är nöjda så spelar budget och tid mindre roll. Och det är väl egentligen ganska självklart att man inte hör någon säga: “Vårt projekt var riktigt lyckat. Användarna var inte särskilt nöjda, men vi höll tid och budget.“

Det talar starkt för den agila projektmetoden vid webbutveckling. I agila projekt är det möjligt att ställa upp ett antal mål man vill uppnå och peka upp en riktning för projektet, men sedan löpande släppa in användare under projektets utveckling, lära sig av dem och korrigera kursen vid behov så att man i slutändan har skapat en tjänst som användarna verkligen kommer gilla.

Men vi skulle vilja gå längre än så. Vi tror även att om man lyckas skapa lite svängrum när det gäller budgeten och tidsramen i kombination med en stark produktägare så har man mycket bättre förutsättningar att göra ett lyckat webbprojekt. Svängrum i budgeten och tidsramen kan vara att man har en budget och tidsram för det bästa scenariot och en för det värsta scenariot. Man kan välja hur man kommunicerar detta med leverantören, men förtroendet och tilliten bör vara så att man inte behöver hålla något hemligt. Sedan styr produktägaren prioriteringarna så att värde skapas inom den budget och tid man föredrar, men har möjlighet att låta projektet fortsätta om så krävs.

Man kan fundera över varför IT-projekt så ofta är svåra att på förhand tids- och kostnadsuppskatta. Det finns många svar på det:

  • Beroenden av andra system och tekniker
  • Det finns närmast ett oändligt antal sätt att bygga en applikation på
  • Man lär sig hela tiden under projektets gång vad som fungerar och inte fungerar

Återigen en stark produktägare som förmår att prioritera och att kommunicera de övergripande målen så utvecklarna fattar rätt beslut är a och o, vilket leder oss in på den andra lärdomen som vi publicerar inom kort.

Vi hjälper dig nå resultat. Kontakta oss Ring direkt på 08-20 90 04.

Frukostseminarium med Kommunal: "Så hanterade vi vår värsta kris någonsin"

Johan Östrand och Magnus Nilsson från Kommunal var hos oss och berättade om hur de hanterade webben under sin största kris någonsin. Vill du ha materialet i efterhand kan du beställa det här.

Lär dig grunderna i Google Analytics

Jag har handplockat 5 filmer för dig som nybörjare på Google Analytics så att du snabbt och enkelt skall kunna lära dig grun…
MDN

Intervju: Hur är det att jobba i Drupal, Susann?

Jag har pratat med Susann Smedberg, webbansvarig för Habilitering.se om hennes erfarenheter från bland annat Drupal, EPiServ…
MDN

Har er webbplats ingen produktägare?

Webben blir för allt fler företag den primära kommunikationskanalen och nyckeln till att få detta att fungera är produktägar…
MDN