Hoppa till huvudinnehåll
Menu

Den här sidan använder cookies. Om du fortsätter använda sidan så accepterar du användandet av cookies. Läs mer om cookies

Jag förstår

Gärna drupaljobb, men först en rejäl medalj

Dries Buytaerts öppningstal för Drupalcon Amsterdam handlade om hur Drupalcommunityt kan förbättra utvecklingen och bidragen till Drupals utveckling. Här är en redogörelse för vad som togs upp och mina egna reflektioner kring hur detta faktiskt kan hjälpa arbetsgivare.

Ledarskapet för utvecklingen av ett open source-CMS som Drupal är speciellt. Antalet individer som hittills bidragit till Drupal 8 uppgår till över 2300 personer. Detta handlar alltså inte om en grupp som betalas av en enskild arbetsgivare som kan peka med hela handen och säga "Gör det här och det här senast 23 december", utan av enskilda individer som i vissa fall lägger en del av sin arbetstid eller sin fritid, på utveckling och förbätring av Drupal. Att styra ett arbetslag på över 2300 personer utan de vanliga förmånerna som lön, en arbetsplats, eller ens en gång en kopp kaffe är en otrolig bedrift.

Socialt kapital och altruism

Drupals utveckling bygger istället, enligt Dries mycket underhållande och akademiska anförande, främst på två faktorer: Socialt kapital och altruism. Med socialt kapital menas att man genom att bidra med kod eller annat bygger upp en social status i den stora Drupalgemenskapen. Man visar framfötterna och får erkännande, vänskap och en känsla av delaktighet tillbaka. Med altriusm menas känslan att bidra till något högre gott för mänskligheten. Att göra kommunikationsteknologi tillgänglig utan kostnad till alla i världen är onekligen ett stort bidrag till öppenhet och demokrati i världen.

Hör göder man entusiasm?

Det här har funkat i Drupals fall, men entusiasmen måste vårdas och Dries hade ett konkret förslag på hur man ska kunna skapa ett bättre system för erkännande i communityt. Det bygger på att varje bidrag dokumenteras mycket enkelt på individ-, drupalföretag- och slutkundnivå. Lösningen är menad att leda till en mätbarhet som saknas idag. Hur mycket har kodar-Pontus bidragit, till vilken del av drupal, och inom ramen för sin egen fritid, eller inom ramen för sin arbetsgivare? Hur mycket har drupalföretaget Wunderkraut bidragit, och hur mycket har slutkunden Dagens Nyheter bidragit med sponsring av utveckling som gjorts tillgänglig för resten av Drupalcommunityt?

Mätbar status

Statistiken detta system ger den enskilda individen ett kvitto på sin duglighet och status inom gruppen, men också möjlighet att ranka drupalföretag och slutkunders bidrag till Drupal. Detta skulle kunna användas i rekryteringssammanhang genom att man kan visa sig vara en attraktiv arbetsgivare. Hela 29% av alla drupalutvecklare vill helst jobba på ett företag som tillåter dem att bidra till Drupal på arbetstid, enligt en studie som togs upp i Dries anförande. Samtidigt upplever cirka 90% av alla företag som vill anställa drupalutvecklare att det är svårt att få tag i personal.

Vi arbetsgivare borde ta täten

Min personliga reflektion är att det här låter alldeles utmärkt, men särskilt att det borde ligga i just drupalföretags intresse att ta täten i att genomföra ett sådant här system. Som arbetsgivare har vi på Wunderkraut länge bidragit mycket till Drupal genom att låta en viss andel av medarbetarnas tid få gå till utveckling av Drupal. Problemet är bara att mäta vad det leder till. Vad fick vi tillbaka genom att låta våra medarbetare jobba utan kundintäkter en hel dag? Med det föreslagna systemet kan uppmuntran att bidra till Drupal leda till att vår ranking på till exempel Drupal Marketplace påverkas positivt av att man väljer att satsa på Drupal. Rätt använt skulle det också kunna användas som ett sätt att hålla reda på vad medarbetarna nått för resultat under tid de fått lägga på att bidra till drupalcommunityt. Av denna anledning borde vi arbetsgivare vara de första som hjälper till att driva igenom den här förbättringen!

Se Dries fullständiga keynote här!

Vi hjälper dig nå resultat. Kontakta oss Ring direkt på 08-20 90 04.

Video från frukostseminarium om SEO

Sökmotoroptimering (SEO) har kommit långt i sin utveckling sedan det var ett specialområde höljt i dunkel och manipulation a…
MDN

Highlights from Drupal Dev Days Seville 2017

These are some hightlights from the sessions and workshops that were held at Drupal Dev Days in Seville 2017. The venue in S…
MDN

A/B-testning på SXSW

Att sätta användaren och användarens beteende i fokus var ett ämne som genomsyrade många föreläsningar och workhops på årets…
MDN

En teoretisk synvinkel på interaktion

I oktober hade jag äran att hålla föredrag om co-creation-metoder i designprocesser under en workshop på konferensen NordiCH…
MDN