Hoppa till huvudinnehåll
Menu

Kraftsamling behövs för digitaliseringen av offentlig sektor

Vi har varit på Offentliga Rummet 2016 i Malmö och tagit tempen på hur det går med digitaliseringen i den offentliga sektorn.

Sverige har halkat efter när det gäller digitalisering i offentlig sektor och en nationell kraftsamling behövs! Det var Per Mossebys och Åsa Zetterberg budskap på SKL:s anförande under konferensens inledning. De berättade att en ny undersökning visat att bara två av tio invånare anser att den digitala servicen i kommuner, landsting och regioner lever upp till deras förväntningar.

Per och Åsa berättade att vid senaste World Economic Forum i Davos lyftes digitalisering fram som den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Det råder inget tvivel om vilken betydelse digitaliseringen har och alla vi träffat under konferensen var väldigt medvetna om detta.

En intressant detalj vi fick höra från flera olika håll, bland annat Regeringskansliet som presenterade sitt program Digitalt först, är att vår förvaltningsmodell med stort självbestämmande för myndigheter, kommuner och landsting är en starkt bidragande orsak till att det tar för tid att digitalisera den svenska offentliga sektorn. Man vill gärna skräddarsy sina egna lösningar.

Att dela och återanvända det som fungerar bra, och att göra gemensamma utvecklingsinsatser måste vara självklart.

Digitaliseringstakten i svensk förvaltning måste öka farten och Per Mosseby och Åsa Zetterberg gick igenom fem framgångsfaktorer som också publicerats som en debattartikel i Dagens Samhälle:

  1. Varje aktörer i det offentliga Sverige behöver ta frågan kring digitalisering, förnyade arbetssätt och välfärdstjänster på större allvar.
  2. Att dela och återanvända det som fungerar bra, och att göra gemensamma utvecklingsinsatser måste vara självklart, så att vi kan möta utvecklingen och förväntningarna på ett mer kostnadseffektivt sätt och säkra kvalitet och långsiktighet.
  3. Bli bättre på att dra nytta av näringslivet och främja innovation.
  4. Regeringen bör säkerställa en infrastruktur och juridik som möjliggör utveckling.
  5. Sverige behöver ett stabilt nationellt arbete för att främja, koordinera och stödja den digitala utvecklingen.

Läs hela artikeln här.

Det bestående intrycket från konferensen är ändå att även om det har gått långsammare än vad många hoppats på så händer det väldigt mycket nu. Som en konferensdeltagare vi talat med uttryckte det: "Fram till för ett par år sedan pratade många på den här konferensen om hur man ska bygga en bra webb. Nu pratar många fler om hur de ska kunna utveckla sina verksamheter med digital teknik."

Man ser sig själva som produktägare och verksamhetsutvecklare som vill jobba agilt, behovsdrivet och användarcentrerat. Verksamheterna håller på att ta kontrollen över sin digitala utveckling. Tyvärr fick vi höra många exempel på verksamheter som sitter inbyggda i tunga verksamhetssystem med leverantörer som inte vill släppa fritt data eller låta andra bygga innovativa tjänster. Men många tror att på sikt kommer dessa system att förändras eller försvinna, även om det kommer vara en lång och plågsam process.

Ett initiativ värt att lyfta fram är SKL:s Smartare Välfärd med mängder av inspirerande exempel på vad digitaliseringen konkret kan innebära i form av bättre äldreomsorg, skola, sjukvård med mera. Filmen nedan visar till exempel hur ganska enkel digital teknik kan förbättra livet för dementa på ett äldreboende i Västerås.

Vi hjälper dig nå resultat. Kontakta oss Ring direkt på 08-20 90 04.

aGov - den smarta webbplattformen för svensk offentlighet

Nu lanserar vi aGov, webbplattformen för myndigheter, för svenska användare. Med aGov kan du lansera en enklare kampanjsajt …
MDN

Vi bygger Drupal åt Alingsås kommun

Vi hjälper Alingsås kommun att ta fram sin nya webb på Drupal 8

Nytt uppdrag för Socialstyrelsen

Vi har fått i uppdrag att utveckla en ny digital tjänst åt Socialstyrelsen för att underlätta rekryteringen av frivilliga personer som vill hjälpa till med sammhällsuppdrag

Socialstyrelsen lanserar sajt med komplett språkstöd på Drupal 8

Socialstyrelsen fick 2015 i uppdrag av regeringen att göra informationen om hur personer utbildade i andra länder ansöker om…
MDN

Drupalspåret på Internetdagarna 2015

Vi var med och arrangerade Drupalspåret på Internetdagarna 2015. Här kan du se alla föreläsningar i efterhand.
MDN