Hoppa till huvudinnehåll
Menu

Rendrera ett block i en twigfil i Drupal 8

Här kommer en beskrivning för hur du renderar ett block och skriver ut den i en egen twigfil i Drupal 8.

Ett av sätten att rendera ett block i en twig fil i Drupal 8 är att använda sig av en preprocess funktion. I preprocess funktion kan man ladda blocket och inkludera dess html till en variabel som man sedan kan skriva ut i twigfilen. För att kunna ladda blocket behöver man maskinnamnet för blocket.

I detta exempel kommer jag använda ett block jag skapat förut, som ser ut såhär (namn på filen block.block.socialamedier.yml)

uuid: 5145dcac-b5e9-4bb0-990d-1364a70476c5
langcode: en
status: true
dependencies:
  config:
    - system.menu.social-media
  module:
    - system
  theme:
    - mytheme
id: socialamedier
theme: foftheme
region: header
weight: 1
provider: null
plugin: 'system_menu_block:social-media'
settings:
  id: 'system_menu_block:social-media'
  label: 'Sociala medier'
  provider: system
  label_display: '0'
  level: 1
  depth: 0
visibility: {  }

Nu när Drupal känner till mitt block så kan jag ladda den i min preprocess funktion: 

// Adding a block
$block = \Drupal\block\Entity\Block::load('socialamedier');
$block_content = \Drupal::entityManager()
  ->getViewBuilder('block')
  ->view($block);
$variables['block_socialamedier'] = array('#markup' => drupal_render($block_content));

I min Twigfil kommer jag nu kunna skriva ut variabeln som innehåller mitt block.

{{ block_socialamedier }}

 

Vi hjälper dig nå resultat. Kontakta oss Ring direkt på 08-20 90 04.

Cache in Drupal 8: How it worked, and what we wanted to be solved in D8

If you just want your content to be cached before Drupal 8, there were almost no problems, just turn on caching for anonymou…
MDN

Cache in Drupal 8: Introduction

In a series of blog posts we will go through how caching works in Drupal 8, to try to demystify the caching layer in Drupal …
MDN