Hoppa till huvudinnehåll
Menu

Ung Företagsamhet valde rätt väg med användartester

Många upplever det som onödigt kostsamt att baka in kontinuerliga användartester, men att det kan löna sig bevisas gång på gång.

Ett gott exempel är när Magnus Sternljung och Johanna Stenbeck på Ung Företagsamhet under början av 2014 genomförde en serie användartester av deras webbplats.

En sanning för alla tjänster är att nyttan uppstår i användningen. De som inte används saknar värde. Och värdet med en tjänst ökar ju enklare den är att använda, att underhålla och att vidareutveckla tjänsten.  Men det kan också vara så att tjänster som används felaktigt till och med kan ställa till med skada. Därför är det viktigt att kontinuerligt få in användartester i utvecklingsarbetet.

Olika typer av tester

Användartester kan göras på olika sätt och med olika ambitionsnivåer - allt ifrån att under 10 minuter låta kollegan testa något till mer vetenskapliga studier med eyetracking-utrustning, A/B-testning och liknande.  Magnus Sternljung och Johanna Stenbeck på Ung Företagsamhet valde det senare när de hade bestämt sig för att genomföra användartester.

De bjöd in representanter från respektive målgrupp (elev, lärare och övriga personer) till kontoret och gav dem ett antal uppgifter att lösa på sajten. Testpersonerna uppmanades att tänka högt samtidigt som en eyetracker spelade in var på skärmen de tittade. Magnus och Johanna satt bredvid och iakttog testpersonerna samtidgit som de antecknade vad de såg. Ibland ställde man frågor för att förstå hur testpersonerna tänkte.

Identifiera problemområden

Magnus och Johanna kunde snabbt identifiera att testpersonerna inte förstod att visst innehåll var regionsbaserat medan annat innehåll var nationellt. Detta var orsaken till de problem man upplevt när besökare agerade på information som hörde till andra regioner än deras egen. Till exempel kan olika regioner ha olika deadlines för projektregistreringar, vilket vilseledde många användare och skapade stor oreda för de olika regionskontoren.

I och med användartesterna kunde Magnus och Johanna konstatera att den bästa lösningen var att besökarna uppmanades att välja vilken region de tillhör så fort de kommer till sajten, så endast deras regions innehåll visas.

Det kan så här i efterhand låta som en självklar lösning, men det finns många exempel på liknande organisationer som byggt in sig i andra lösningar och nu i efterhand får lägga mycket tid och resurser på att försöka lösa problemen.

Det här är 3 tips till er som vill börja arbeta mer datadrivet:

  1. Det är bättre att göra få och enkla användartester än inga alls
  2. Testa löpande med riktiga användare under utvecklingens gång
  3. 3–5 användare räcker ofta för att identifera de flesta stora problemen

Vi hjälper dig nå resultat. Kontakta oss Ring direkt på 08-20 90 04.

Inbound - årets event för digitala marknadsförare

Vi har varit på Inbound-konferensen - årets största digitala marknadsföringskonferens då över 14 000 människor träffas i Bos…
MDN

Google Analytics Ordlista - Espresso Talk

Detta är ett sammandrag av en dragning om grundläggande begrepp i Google Analytics och visar hur man kan använda custom vari…
MDN

Har du svårt att nå kunder i alla olika kanaler?

Att förstå sina kunder och bygga en personlig användarupplevelse är avgörande för att bygga en multikanalstrategi som funger…
MDN