Hoppa till huvudinnehåll
Menu

Effektkartläggning

Effektkartläggning är en metod för effektstyrning av projekt som fokuserar på att visualisera verksamhetens mål med fokus på målgruppernas behov.

På Wunderkraut gillar vi verkligen effektkartläggning som ett verktyg för att hantera krav i ett projekt eller en produkt. De traditionella kravdokumenten tenderar till att växa till oändliga listor som bara skall göras klart. Effektstyrning tvingar oss att prioritera våra krav sett utifrån de förändringar vi vill åstadkomma genom att besvara 4 frågor:

  1. 1. Varför gör vi något och hur mäter vi framgång?
  2. 2. För vem gör vi något?
  3. 3. Hur hjälper målgruppen eller aktören oss att nå verksamhetsmålen?
  4. 4. Vad är det som aktörer och målgrupper faktiskt gör?