Hoppa till huvudinnehåll
Menu

En av världens största Drupalinstallationer

Med över 1000 unika webbplatser är Bostadsrätterna en av världens största Drupalinstallationer.

Vi hjälper dig nå resultat. Kontakta oss Ring direkt på 08-20 90 04.

Idag har Bostadsrätterna cirka 6000 bostadsrättsföreningar som medlemmar. Förutom att erbjuda tjänster och verktyg för att underlätta medlemsföreningarnas vardag är Bostadsrätterna en remissinstans för bostadsrättsliga frågor som företräder sina medlemmar.

 

Detta gjorde vi

Affärsmål

Bostadsrätterna ville via webbplatsen skapa en effektiv kommunikationskanal både med och för sina medlemmar. Det var viktigt att medlemsföreningar och privata bosparare enkelt och snabbt skulle kunna få tillgång till betydelsefull information via webbplatsen.

Efter att ha loggat in på webbplatsen skulle medlemsföreningarna även kunna skapa egna hemsidor för sina respektive bostadsrättsföreningar. Att kunna erbjuda denna förmån skulle skapa både nöjdare medlemmar och attrahera fler nya medlemmar.

Och dessutom ville Bostadsrätterna driva mer trafik till sin sajt och stärka användarupplevelsen för att öka antalet medlemmar.

Lösningen

För att kunna leverera alla extraordinära krav insåg Bostadsrätterna att det krävdes en kraftfull plattform med närmast obegränsade möjligheter att skräddarsy lösningar. Valet föll därför på Drupal och Digitalist anlitades som leverantör.

Ett agilt utvecklingsprojekt drog igång med Bostadsrätternas beställare Oscar Liljencrantz som mycket aktiv produktägare. De veckovisa sprintarna har fortsatt alltjämt sedan starten även om den initiala kravspecen sedan länge är lanserad.

På den nya sajten finns idag många olika sidtyper som artiklar, utbildningskurser för medlemmar och en FAQ-avdelning som rymde allt från regler vid andrahandsuthyrning till vad man skall göra om källaren är översvämmad. Vidare har ett administrativt verktyg för Bostadsrätternas medlemshantering utvecklats som en naturligt integrerad del av webbplatsen med registrering och inloggning för medlemmar.

Det finns även ett administrativt verktyg för att skapa sajter åt bostadsrättsförerningarna, men en egen url och uppsättning funktioner som går att aktivera/avaktivera efter behov, till exempel utseende, nyhetsbrev, nyhetsflöde och liknande.

Resultat

Det har skett en stor förbättring som verkligen lyfter förmånen "Föreningens egen webbplats". Hundratals redaktörer kan nu enkelt publicera material via en webbplats som stämmer bra för våra föreningars ändamål.”

– Oscar Liljencrantz, Bostadsrätterna

Att över 1000 bostadsrättsföreningar har skapat egna webbplatser via Bostadsrätterna visar att projektet har varit en framgång, även om potentialen är mycket större än så. Att antalet unika besökare under en månad har ökat med ca 200% sedan lanseringen visar också att utfallet varit lyckat.

Vad har vi lärt oss

Drift, förvaltning och vidareutveckling av en Drupalinstallation med över 1000 unika sajter är en delikat utmaning som utvecklat Digitalist som företag i många avseenden. Oss veterligen är det en av världens största Drupalinstallationer. Vi har utvecklat nya metoder för driftsättningar, eftersom nya versioner påverkar tusentals webbplatser. Det gör att koden måste testas och kvalitetssäkras minutiöst.

Arbetet med Bostadsrätterna har även inneburit förmånen för oss att få utnyttja Drupals flexibilitet till max. I en och samma installation finns förutom alla mikrosajter den externa webbsajten samt flera administrationsverktyg med kopplingar till bland annat Bolagsverket för att underlätta Bostadsrätternas medlemshantering.

Engagemanget från kundens produktägare Oscar Liljencrantz, som sträckt sig långt utöver det man normalt förväntar sig från en beställare, i bland annat den lokala communityn för Drupal har stärkt oss i vår övertygelse att en av våra starkaste USP:ar är att vi har roligt tillsammans.

www.bostadsratterna.se

Digitalist
Projektledare som även ordnar frukostseminarier, konferenser och andra marknadsaktiviteter.