Hoppa till huvudinnehåll
Menu

Ökad medlemsnytta för Fackförbundet ST

När Fackförbundet ST, det största fackförbundet inom statlig verksamhet, ville öka medlemsnyttan och synligheten på webben föll valet på Digitalist.

Vi hjälper dig nå resultat. Kontakta oss Ring direkt på 08-20 90 04.

ST är det största fackförbundet inom statlig verksamhet med över 92 000 medlemmar som arbetar inom statliga myndigheter och verk, bolag med statligt uppdrag, universitet, högskolor och statligt finansierade stiftelser.
Efter ett inledande strategiskt arbete och upphandling som genomfördes av Duma har Digitalist varit involverade i alla delar från förstudie, kravställning, designkoncept och arkitektur till utveckling samt löpande förvaltning. Vi arbetar även vidare med kontinuerlig utveckling.

"Det är kul att jobba tillsammans med Digitalist. Jag uppskattar den transparenta processen och deras sätt att fokusera på möjligheterna. Ett proffsigt och ytterst kompetent gäng!" – Anna Walter, webbstrateg ST

Affärsmål

Målen med den nya webbplatsen var att öka medlemsansökningarna via webben, att befintliga medlemmar skulle uppleva en ökad medlemsnytta och att antalet standardfrågor till kundtjänsten skulle minska väsentligt.

Den nya webbplatsen skulle vidare stödja den nya kommunikationsstrategi som arbetats fram med bland annat fokus på att stärka organisationens branschidentitet, att det tydligt ska framgå att ST är unika och experter på statlig verksamhet.

Detta gjorde vi

Lösningen

I arbetet med krav, koncept och arkitektur har Digitalist utifrån behoven kravställt funktionerna, tagit fram wireframes, teknisk arkitektur och ett helt nytt designkoncept för att ST ska få en robust plattform som kommer kunna hantera deras krav även i framtiden.

"Digitalist har tagit fram ett designkoncept som har lyft hela sajten och som i hög grad bidrar till att skapa en positiv användarupplevelse." – Anna Wickman, kommunikationschef ST

Givetvis har vi genomfört utbildningar för redaktörerna i innehållsarbete och praktisk användning av webbanalysverktyget Google Analytics.

Första versionen är en responsiv, personaliserad webbplats utvecklad i Drupal med skräddarsydda verktyg för att räkna ut kostnaden för olika målgrupper att bli medlemmar, hur mycket ST:s inkomstförsäkring ger i ersättning till sina medlemmar och för att hitta sina lokala fackförbund och representanter.

Resultat

Förbättringarna som nya ST.org har uppnått har gått över förväntan:

  • Antalet besökare som avslutar en medlemsansökan har stigit med ca 50%
  • Sajtens laddningstider har minskat med 40%
  • Besökarnas engagemang på sajten har ökat, vilket man kan se genom att mäta sidvisningar per besökare
  • Antalet besökare som kommer till sajten och direkt vänder har minskat med drygt 30% (bounce rate)
  • En stor av andel av besökarna utnyttjar sajtens personaliseringsfunktioner

www.st.org

Digitalist
Lösningsorienterad, ständigt nyfiken.
Ovanligt ödmjuk för att vara säljansvarig.