Hoppa till huvudinnehåll
Menu

Service Design

Service Design, känt som Tjänstedesign på svenska, tar redan existerande tjänster och produkter hos ett företag och optimerar dessa för att bli så relevanta som möjligt för slutanvändaren. Genom omfattande planering och kundkontakt tas en användarvänlig tjänst fram som skapar konkurrensfördelar åt företaget på dagens marknad.

För att man som företag ska kunna plocka ut det som är relevant för slutanvändaren krävs det att man förstår slutanvändaren. Men vad sker om man redan har en produkt eller tjänst som av någon anledning inte verkar nå sitt slutmål? Idag finns det många företag som sitter med innovativa och intressanta tjänster, men som trots sin potential inte plockas upp av kunden. Det är där Service Design kommer in i bilden.

Förändrar och förbättrar redan existerande tjänster

Service Design är en process där man genom att arbeta med fakta som redan finns förändrar varumärket och tjänsten inifrån. Tack vare av att man bygger om grunden tillsammans med slutanvändaren skapar man en användarvänlig och konkurrenskraftig lösning helt från kundens perspektiv. Det förhöjer inte bara kundens upplevelse av tjänsten, det driver även er innovation och affär framåt. 

Rent praktiskt innebär detta att vi utvecklar redan existerande tjänster och verksamheter genom att se vad det är som skapar spänning när er tjänst eller produkt används. Med den fakta tillgänglig förfinar vi sedan konceptet och effektiviserar organisationen så att både företag och kund blir nöjda. Genom omfattande planering och organisering kan komponenterna i en tjänst förbättras så pass att både dess avseende såväl som kundens upplevelse av den förhöjs. I slutändan leder det till att varumärket och tjänster förändras och byggs om inifrån för att användarvänliga och konkurrenskraftiga tjänster som ser till hela kunden ska växa fram.

Wunderkraut använder datadrivna kundinsikter

Vi på Wunderkraut använder oss av datadrivna kundinsikter för att ta reda på vad det är som just era kunder önskar och behöver. När vi har lyssnat på kunderna analyserar vi svaren och ser över vad som är potentialen i just er tjänst. Med detta kundkoncentrerade arbetssätt blir det därefter enkelt för oss att förändra och optimera er tjänst för att göra den både enkel att använda såväl som relevant för användaren. Kort sagt effektiviserar vi er organisation och skapar konkurrensfördelar åt er på marknaden.