Hoppa till huvudinnehåll
Menu

Användarstudier

Inför varje projekt ställer vi oss frågan för vem vi bygger något. Och under projektet vill vi involvera användarna för att säkerställa att vi gör rätt saker.

bar

Vi hjälper dig nå resultat. Kontakta oss Ring direkt på 08-20 90 04.

Ofta använder vi flera metoder i ett projekt för att förstå användarna. Kvalitativa metoder som intervjuer och användartester ger en djupare förståelse för en användare. De är också bra för att få fram ideer. Kvantitativa metoder som enkätundersökningar, webbstatistik och A/B-tester använder vi framför allt för att validera våra hypoteser.

Det finns ofta mycket kunskap om användarna att hitta i befintlig data, t ex från Google Analytics, genom att göra en SEO-granskning eller titta i interna sökstatistiken där man får en förståelse för användarnas ordval. Och vi testar gärna löpande mot användarna de koncept och idéer vi tar fram, eller när våra UX-designers ritar ut gränssnitten och utvecklarna börjar bygga.

Fel utfört kan användartester leda projektet helt fel, då man missar idéer eller får bekräftelse på idéer som egentligen inte alls efterfrågas. Därför bör ni konsultera en expert med gedigen erfarenhet innan ni själva sätter igång med användartester.

Digitalist
Konsult, kravanalytiker och delägare som brinner för det mätbara. Tomas spinner som en katt i sociala sammanhang, framförallt när det serveras god mat!